perjantai 5. toukokuuta 2017

Kielitietoisuus, mahdollisuus oppimisyhteisössä seminaarissa - seminaarin tarjosi Opin portailla Pohjois-Pohjanmaalla - hanke

Oulussa tarjoutui mahdollisuus osallistua seminaariin, jonka aihe sivuaa ainain osin Digipolku töihin hanketta. Seminaarin aihe oli (oululaisittain kirjattuna ;) )

Saikko nää selevää? Annapa ko mää autan sua
- Kielitietoisuus, mahdollisuus oppimisyhteisössä

Seminaarissa teeman alustajana toimi asiantuntija Raimo Salo, joka kertoi miten opettaja voi tukea kielen kehittymistä erilaisilla pedagogisilla ratkaisuilla ja muilla käytännön toimilla. Seuraavissa kahdessa huoneentaulussa (alla) on koottuna mielestäni tärkeitä näkökulmia ja vinkkejä, joita kannattaa hyödyntää käytännön työssä maahanmuuttajien - ja miksei myös yleisestikin- opetuksessa

Kielitaito kehittyy asteittain- joskus hypäyksittäin (materiaali R. Salo 5.5.2017)

Hyvä etukäteissuunnittelu ja omien opetustapojen reflektointi kannattaa! (materiaali R. Salo 5.5.2017)


Seminaarissa pohdittiin yhteisissä keskusteluissa kuinka esimerkiksi oman organisaation viestintää tai omaa viestintää voisi kehittää selkeämpään suuntaan. Lisäksi jaettiin hyviä käytänteitä, joista jäi erityisesti mieleen yksi- niin yksinkertainen että sen voi helposti unohtaa : Kirjaa jokaisen opetustuokiosi tavoite esimerkiksi taululle/verkkoympäristöön näkyville niin, että se on näkyvillä koko opetustuokion ajan. Ei kannata vain sanallisesti lyhyesti todeta tätä opetustuokion alussa. Tieto mitä osaamista kohti oppimisprosessissa ollaan menossa, tukee oppijan työtä ja parhaimmillaan motivoi.

Oulun tämän kevään lämpimimmän päivän kuulumisia kirjasi
Minna