tiistai 14. maaliskuuta 2017

Hanketoimintojen täsmentämistä ja aikatauluttamista Seinäjoella


Projektipäällikön terveisiä suoraan Pännäisistä eli kotimatkalta :)Pännäisen asemarakennus 14.3.2017 
Opintokeskus Siviksen ja Sedu Aikuiskoulutuksen hanketoimijat tapasivat Seinäjoella 14.3.2017 hankekumppaneiden virallisessa aloitustapaamisessa. Keskustelu hankkeen toiminnoista ja niiden aikatauluttamisesta oli vilkasta ja hedelmällistä. Seuraavat askeleet liittyvät työelämässä ja ammatillisessa koulutuksessa vaadittavien digitaitoihin liittyvien osaamisten määrittelyyn. Mitä tulee osata, jotta kykenee hakemaan töitä ja toisaalta opiskelemaan ammatillisessa koulutuksessa?

Sedulla on vankka kokemus digitaitojen opettamisesta ja maahanmuuttajaryhmien kouluttamisesta. Siviksellä on samantyyppistä kokemusta erilaisten teknisten taitojen opettamisesta järjestökontekstissa- sekä maahanmuuttajille. Digitatioihin liittyvän osaamisen määrittelyn jälkeen suunnitellaan ohjaajataitoihin ja digitataitoihin perehdyttävä vertaisohjaajakoulutus. Hankkeessa koulutettavat ohjaajat saavat taitoja a) tukea vertaisryhmää b) oppia itse digitaitoja. Syksyn alussa käynnistyykin suuri vertaisohjaajien rekrytointi eri puolella Suomea.  Vertaisohjaajat saavat koulutukseen osallistumisesta ja ryhmän vetämisestä todistuksen. Heitä myös tuetaan ohjaajatyössä hanketoimijoiden avulla.

Vertaisohjaajakoulutuksen aikana alkaa myös vertaisryhmien osallistujien rekrytointi- etsimme digitaitojen oppimisesta kiiinnostuneita maahanmuuttajia vertaisryhnmiin. Ryhmät tapaavat sopimuksen mukaan 8-12 kertaa 2-4 tuntia kerralla - riippuen tapaamisen sisällöistä. Ryhmien  toiminnan tavoitteena on saavuttaa niitä taitoja, joilla voidaan hakea avoimia työpaikkoja tai osallistua ammatilliseen opetukseen.

Muiden toimijoiden ja hankkeiden bencmarkaaminen jatkuu aktiivisena- esimerkiksi Oulussa järjestetään 26.4.2017 kiinnostava Osaamiskato vai osaamissato- korkeasti koulutetuiden maahan muuttaneiden urareitit - seminaari. Sinne siis oppimaan ja verkostoitumaan!

perjantai 10. maaliskuuta 2017

Taikoja verkostoseminaarissa koolla aikuisten taitoja kehittävät hankkeet


Taikoja- verkostohanke tukee ESR-hankkeita kohti näiden tavoitteita. Tukea on tarjolla verkostoitumistapaamisten, webinaarien ja henkilökohtaisen tuen muodossa. Digipolku töihin - hankkeen edustajana osallistuin ensimmäistä kertaa Taikojan järjestämään tapaamiseen 9.3.2017 Helsingissä. Mukana olivat myös seuraavat hankkeet:

1.  Oppi-va- hanke
2. Noheva- hanke
3. Työelämän ICT-taidot- hanke
4. Puhti- hanke
5. Taitotuunaajat
6. Osallisena verkossa

Hankkeen koottuna tarkemmin tiedoin sivulla https://blogs.sis.uta.fi/taikoja/kaynnissa-olevat-hankkeet/

Tapaamiskerran tavoitteena oli tutustua  toisiimme, ottaa oppia, benchmarkata ja ideoida uutta yhdessä erityisesti hankeviestintään liittyen. Aiheesta oli kutsuttu alustamaan viestinnän asiantuntija Heidi Korva Communikesta, joka johdatteli aktiivisen osallistujajoukon ideoimaan ja kehittämään vaikuttavaa hankeviestintää. Tapaamiskerralla saatiin konkreetteja ideoita ja ajatuksia viestinnän toimien yhdistämisestä järkevissä ja perustelluissa kohdissa. Jatkoa ja näkyviä viestinnällisiä tuloksia seuraa toivottavasti jo pian.

Yksi päivän ydinsisältö oli turhan 'viestintähälyn' välttäminen ja yhdessä tekeminen. Lisäksi valtaisassa nykypäivän viestitulvassa tulee erottua jollain tavalla - sekä herättää tunteita. Tunteet saavat ihmiset toimimaan. Näihin kuviin ja tunnelmiin jatkuu hankkeen viestintäsuunnitelman työstäminen :)

Maaliskuisia ajatuksia kirjasi Minna

Benchmarkkausta jaa hyvien käytäntöjen etsintää


Hankkeen kaksi ensimmäistä viikkoa ovat olleet vauhdikkaita verkostoitumisen aikoja. Tavoitteena on hahmottaa maahanmuuttajille koulutusta järjestäviä tahoja ja hankkeita- ja ottaa niistä opiksi.
Keskustelut Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjanmaan piirin, Stadin Osaamiskeskuksen, OSAOn Ammattikaista- hankkeen projektipäällikön kanssa, Punaisen Ristin Oulun piirin edustajien kanssa  sekä osallistuminen EAEA. koordinoiman ImlpOED-hankkeen työpajaan teemalla ' Maahanmuuttajat vapaan sivistystyön opintoihin'Keskusteluissa on noussut esille erityisesti tarve huomioida maahanmuuttajien omat , henkilökohtaiset polut, ja tukea niillä etenemistä. Tähän nähdäkseni tarjoaa hyviä edellytyksiä hankkeessa kehitettävä vertaisopintoryhmämalli digitaitojen oppimiseen- vertaisryhmissä yksi ei johda puhetta ja kouluta kaikkia, vaan ryhmässä nostetaan esiin ryhmäläisten taitoja ja tarpeita ja lähdetään vastaamaan niihin yhdessä.

Toinen keskeinen oppi, jonka olen kentän toimijoilta saanut, on selkokielisyyden vaatimus. Materiaalien, esitteiden ja tuotosten on oltava selkokielisiä. Suomen kielen puhuminen ja kirjoittaminen tai tekstin ymmärtäminen ei ole välttämättä helppoa vasta kielen oppineille/kieltä opiskeleville.

Kolmas tärkeä seikka on se, että hankkeen kohderyhmiä- joilla on kehitettävää nimenomaan digitaidoissa- on tavoilteltava verkon mahdollisuuksien lisäksi erilaisista tilaisuuksista ja kasvotusten. Sähköinen markkinointi ei välttämättä riitä. Yhteistyöverkostoja kannattaa hyödyntää vahvasti hankkeen toimintojen markkinoinnissa. Tästä on hyvä jatkaa innostunein mielin!

Kuulumisia kirjoitti projektipäällikkö
Minna